Bán TLT TS5 cấp 99 -vl2

Bán TLT TS5 cấp 99 -vl2

Acc bao gồm 
Set Thiên Chi Viêm Đế +14 ĐHH , Trượng BQPN 20% +13 max dame , cặp tốc 9% HQTD 25% 
MTCC 9 thành 4 slot cà sa 8ô , L3 9 thành , Trấn Phái . MTbuff đầy đủ .
Set buff HTTC HTTP 30% , Set kim xà dùng tạm ...

sever: thiên phụng

giá bán sẽ thay đổi theo sever và thời gian,các bạn có thể liên lạc qua hổ trợ kỹ thuật để được hướng dẫn.

Y!M: trumhelp

Price: 270.00 USD