Acc VDQ TS2 lv 178, CK 140% + KTC14 pet 50 - VLMP

Acc VDQ TS2 lv 178, CK 140% + KTC14 pet 50 - VLMP

* Cấp 178 Đã Trung Sinh 2 (Đã Xung Được 55 Mạch, Công Kích 140% , Kháng Tất Cả 14, Hiện Còn Dư 5K Chân Nguyên.
* Pet Thì Cấp 51 Đủ Điểm lên 53.
* Đồ Đặc Thì Gồm 9 Món Bạch Hổ VĐQ Ép Max,34 - Trọng Kích 3%.
* Acc Hiện Đang Ở Sever Uy Long.

Giá tiền có thể thay đổi tùy thời điểm, các bạn liên hệ nhân viên hỗ trợ để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết.
yahoo: trumhelp

 

Price: 450.00 USD